Τι είναι η στεγανοποίηση;

Στεγανοποίηση είναι όλες οι εργασίες που κάνουμε για να προστατέψουμε τις κατασκευές μας από την υγρασία. Η υγρασία – νερό μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής μας και αναλόγως επεμβαίνουμε με το κατάλληλο προϊόν για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η στεγανοποίηση γίνεται με υλικά που βρίσκονται σε μορφή μεμβράνης, σε ρευστή κατάσταση ή σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με νερό ή ρητίνες.


 Η υγρασία μπορεί να παρουσιαστεί :
• σε ταράτσες – δώματα
• σε τοίχους (ανιούσα υγρασία)
• σε υπόγεια
• σε μπαλκόνια
• σε δεξαμενές
• Η πιο δύσκολη περίπτωση αντιμετώπισης της υγρασίας είναι όταν αυτή έρχεται από κάτω (ανιούσα υγρασία).

Τι είναι η αποστράγγιση;


• Η στεγανοποίηση δεν πρέπει να είναι αποκομμένη από την αποστράγγιση. Η στεγανοποίηση αποτελεί ένα φράγμα κατά της υγρασίας, ενώ η αποστράγγιση δεν αφήνει την υγρασία να φθάσει στην κατασκευή. Στέλνει τα νερά μακριά από την κατασκευή, σε μέρος που η παρουσία τους δεν θέτει πρόβλημα. Έτσι, για παράδειγμα, δεν αρκεί να κάνει κανείς την τέλεια μόνωση/στεγανοποίηση ταράτσας, εάν δεν έχει εξασφαλίσει τις πρέπουσες κλίσεις και δεν έχει τοποθετήσει σωστά τα ταρατσομόλυβα εκεί που χρειάζονται και στον αριθμό που χρειάζεται. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τα υπόγεια καθώς και για όλα τα μέρη ή τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου.

Τι είναι η θερμομόνωση;


• Η θερμομόνωση ενός κτιρίου είναι με απλά λόγια το ντύσιμο του εξωτερικού περιβλήματος (τοίχων, pilotis, ταράτσας, κολόνων, δοκαριών κλπ.) με ένα θερμομονωτικό υλικό που έχει από φύσης χαμηλή θερμοαγωγιμότητα και οδηγεί στην επίτευξη της θερμοπερατότητας εκείνης του δομικού στοιχείου που συμμορφώνεται στους κανονισμούς και κυρίως στον Κ.ΕΝ.Α.Κ., δηλαδή στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Η θερμομόνωση είναι μια επένδυση που είναι υποχρεωτική αλλά και αναγκαία. Βοηθάει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση οικιακής ενέργειας είτε αυτή δαπανάται για τη θέρμανση είτε για τον κλιματισμό των χώρων.

Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για τη μόνωση και στεγανοποίηση του υπογείου;


 Τα υπόγεια είναι πολύ δύσκολο να στεγανοποιηθούν σωστά, ιδίως σε μέρη με αρκετές βροχοπτώσεις, αρκετά υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και συνεκτικά εδάφη. Μάλιστα σε ορισμένα μέρη είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθούν εκμεταλλεύσιμοι χώροι υπογείων και για διαβίωση ούτε λόγος να γίνεται.

Ποιες όμως ενέργειες είναι πραγματικά απαραίτητες να γίνουν;

• (1) Στεγανοποίηση του μπετόν που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη μάζα του με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων. Πράγματι το μπετόν είναι ένα πορώδες, ανομοιογενές υλικό που κάθε άλλο παρά στεγανό μπορεί να θεωρηθεί. Μπορεί όμως να έχει πολύ μεγάλη διαφορά στη διαπερατότητά του από το νερό εάν ληφθούν τα ανωτέρω μέτρα. Μπορεί έτσι το νερό που διαπερνά τις διατομές από μπετόν να φθάσει έως ένα μικρό κλάσμα του νερού που θα τα διαπερνούσε χωρίς τη λήψη μέτρων. Η λήψη λοιπόν κάποιων μέτρων μπορεί με πολύ χαμηλό κόστος να μειώσει εντυπωσιακά τη στεγανοποίηση των στοιχείων από μπετόν που βρίσκονται κάτω από το έδαφος.
• (2) Στεγανοποίηση όλων των αρμών εργασίας που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
• Όλοι αυτοί οι αρμοί που δημιουργούνται μεταξύ τμημάτων μπετόν που σκυροδετούνται σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, αποτελούν εν δυνάμει σημεία εισροής του νερού. Αυτοί οι αρμοί μπορούν να σφραγισθούν αρκετά εύκολα και οικονομικά με υδροδιαστελλόμενα μπεντονιτικά ή ισοδύναμης δράσης προφίλ .Εάν οι αρμοί αυτοί αφεθούν όπως είναι, θα αποτελούν μόνιμες πληγές.
• Τα μέτρα τώρα στεγανοποίησης που θα ληφθούν είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης που υπάρχουν για τον υπόγειο χώρο. Με απλά λόγια ανάλογα με τα επίπεδα ανοχής στην παρουσία της υγρασίας.Έτσι, τα μέτρα αυτά θα εξειδικευθούν με τη βοήθεια του τεχνικού σας συμβούλου.
• Μην ξεχνάτε ότι τόσο στο υπόγειο όσο και στο ισόγειο μπορείτε να πάρετε απλά και οικονομικά μέτρα για την πρόληψη της ανιούσας υγρασίας που οδηγεί σε κατάθλιψη χιλιάδες ιδιοκτήτες. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση μπορείτε να δημιουργήσετε τα κατάλληλα μηχανικά φράγματα κατά της ανιούσας υγρασίας.
• Να θερμομονώσω το υπόγειό μου ή όχι;
• Αναμφισβήτητα ναι, εάν προορίζεται σαν χώρος διαβίωσης ή αν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη χρήση του.
• Μόνωση/στεγανοποίηση τοίχων
• Τι είδους θερμομόνωση να κάνω στους τοίχους μου;
• Εσωτερική ή εξωτερική;
• Και βέβαια υπάρχει η κλασσική θερμομόνωση με το θερμομονωτικό να μπαίνει στον κενό χώρο μιας διπλής τοιχοποιίας. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να θερμομονωθούν οπωσδήποτε και τα στοιχεία από μπετόν (κολόνες, δοκάρια, τοιχία), γιατί αποτελούν μεγάλες και ισχυρές θερμογέφυρες.
• Καλύτερη ενεργειακή απόδοση θα έχετε με εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη).
• Από πλευράς στεγανοποίησης οι τοίχοι δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν είναι οι συναρμογές με τα κουφώματα και ιδιαίτερα τα κατωκάσια. Πολλά σπίτια έχουν προβλήματα από το νερό που περνάει μέσα από τη συναρμογή της κάσας με το κατωκάσι. Όταν υπάρχει λάθος κλίση στα μπαλκόνια, το νερό περνάει μέσα στους τοίχους και ανεβαίνει σαν ανιούσα υγρασία.
• Εξαπλώνεται αριστερά και δεξιά από τους λαμπάδες των παραθύρων και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις με φουσκωμένους σοβάδες .Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αποσοβηθεί με μια προληπτική σφράγιση του αρμού αυτού. Εκ των υστέρων θα κοστίσει αρκετά η όλη αποκατάστ