Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

MARMOLINE SV100 25kg ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι – 52,5) λεπτόκοκκα αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου,

MARMOLINE SV2 25kg ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά