Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PENETRON ADMIX 18KG

Πρόσµικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέµατος, τσιµεντοειδούς βάσης, χηµικής δράσης µε ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο