Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

ΚΟΝΙΑΜΑ NEOCRET ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚ.ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΛΕΥΚΟ

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλής θιξοτροπίας, για επισκευαστικές εργασίες Πεδία εφαρμογής Για εύκολες και ανθεκτικές μη δομικές επισκευές φθαρμένων, ρηγματωμένων ή

ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ FERROREP

Ισχυρής πρόσφυσης κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του μεταλλικού οπλισμού σε στοιχεία σκυροδέματος Πεδία εφαρμογής: Εργασίες αποκατάστασης σκυροδέματος (π.χ. σε