Χωρίς κατηγορία

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Untitled 1

Σεμινάριo εφαρμογής πατητής της εταιρείας BERLING ΑΒΒΕ.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη ευκαιρία να ενημερωθούν  και να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας.