Χωρίς κατηγορία

VITEX ACADEMY

vitexavademy[1]

Σεμινάριο vitex academy το οποίο διοργανώθηκε από την εταιρεία Καμπάκος
χρώματα Α.Ε .

Οι συμμετέχοντες είχαν τη ευκαιρία να ενημερωθούν  και να εκπαιδευτούν στο πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.