Χωρίς κατηγορία

BASF

basf1[1]

Σεμινάριο στον τομέα της στεγανοποίησης, προστασίας και επισκευής του σκυροδέματος και άλλων καινοτόμων συστημάτων της εταιρείας BASF.