Χωρίς κατηγορία

NEOTEX

neotex4[1]

Σεμινάριο Neotex , αναφορά και εξειδίκευση στους συνεργάτες μας εφαρμοστές , στη στεγάνωση και μόνωση την προστασία  και την επισκευή .