Χωρίς κατηγορία

BERLING

berling[1]

Σεμινάριo παρουσίασης προϊόντων της εταιρείας Berling ΑΒΒΕ.

Μια μακρά και σε βάθος τεχνολογική, βιομηχανική Ελληνική εταιρεία που δεν σταματά να παρουσιάζει νέα τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα.